top of page

  INOVATÍVNE IT PROJEKTY  

  BYŤ IT FREELANCEROM U NÁS SA OPLATÍ  

NAŠE KALKULÁTORY PRE FREELANCEROV TI UĽAHČIA ŽIVOT

AVyber

VYBER KALKULÁTOR PRE VÝPOČET

1

ZADAJ ÚDAJE PRE VÝPOČET

2

ADataEntry

KALKULÁTOR ČISTÉHO PRÍJMU SZČO (2021/2022)

(výpočet má len orientačný charakter)

Príjmy*

Suma všetkých zdaniteľných príjmov za rok, t.j. celkový obrat

Paušálne výdavky*

Uplatňujem paušálne výdavky 60% z príjmov alebo priznám reálne výdavky

Nezdaniteľná časť

Uplatňujem si nezdaniteľnú časť na daňovníka

Výdavky*

Suma všetkých výdavkov za rok

Prvý rok podnikania*

V prvom roku podnikania neplatíš odvody do sociálnej poisťovne

Počet mesiacov podnikania*

Počet odrobených mesiacov v danom roku, počas ktorých SZČO vykonávala činnosť 

arrow&v
Vypočítaj
MS Dynamics Experts

6.000 - 7.500 EUR/mo

MicrosoftTeams-image2.png
.NET C# Developer

1.800 - 4.300 EUR/mo

MicrosoftTeams-image2.png

VÝSLEDOK VÝPOČTU

ZVOLENÉ​ PARAMETRE

Počet mesiacov podnikania v roku

Text

Typ výdavkov

0

Prvý rok podnikania

Text

Uplatnenie nezdaniteľnej časti

Text

Zadané príjmy

Zadané výdavky

0

0

VÝDAVKY

Paušálne výdavky 60%

0

Dokladované reálne výdavky

0

ODVODY

Zdravotná poisťovňa

Sociálna poisťovňa

0

0

DANE

0

0

Základ dane

Daňová povinnosť

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

0

ZISK

Čistý zisk (daňový pohľad)

0

Celkové náklady vrátane dane

0

Ak si zvolil paušálne výdavky, tie sú virtuálne a môžu sa odlišovať od reálnych výdavkov. Na účte ti spravidla zostane viac.
(reálne výdavky zadaj do poľa Výdavky)

V prípade paušálnych výdavkov 
nezohľadňuje reálne výdavky

0

Koľko mi zostane na účte

Náklady vrátane zdravotných odvodov, sociálnych odvodov a dane

POROVNANIE VÝDAVKOV SZČO (2021/2022)

PAUŠÁLNE VS. REÁLNE VÝDAVKY

(výpočet má len orientačný charakter)

Príjmy*

Suma všetkých zdaniteľných príjmov za rok, t.j. celkový obrat

Nezdaniteľná časť

Uplatňujem si nezdaniteľnú časť na daňovníka

Výdavky*

Suma všetkých výdavkov za rok

Prvý rok podnikania*

V prvom roku podnikania neplatíš odvody do sociálnej poisťovne

Počet mesiacov podnikania*

Počet odrobených mesiacov v danom roku, počas ktorých SZČO vykonávala činnosť 

arrow&v
Vypočítaj
MS Dynamics Experts

6.000 - 7.500 EUR/mo

MicrosoftTeams-image2.png
.NET C# Developer

1.800 - 4.300 EUR/mo

MicrosoftTeams-image2.png

REÁLNE

PAUŠÁLNE

Reálne výdavky

Paušálne výdavky

VÝSLEDOK VÝPOČTU

ZVOLENÉ​ PARAMETRE

PAUŚÁLNE

Počet mesiacov podnikania v roku

0

Prvý rok podnikania

Text

Uplatnenie nezdaniteľnej časti

Text

Zadané príjmy

Zadané výdavky

0

0

0

Text

Text

0

0

Typ výdavkov

REÁLNE

VÝDAVKY

Paušálne výdavky 60%

0

Reálne výdavky

0

0

0

ODVODY

Zdravotná poisťovňa

Sociálna poisťovňa

0

0

0

0

DANE

0

0

Základ dane

Daňová povinnosť

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

0

0

0

0

ZISK

Čistý zisk (daňový pohľad)

0

Celkové náklady

0

Paušálne výdavky sú virtuálne výdavky a môžu sa odlišovať od reálnych výdavkov. Na účte ti spravidla zostane viac.
(reálne výdavky zadaj do poľa Výdavky)

V prípade paušálnych výdavkov 
nezohľadňuje reálne výdavky

0

Koľko mi zostane na účte

Náklady vrátane zdravotných odvodov, sociálnych odvodov a dane

0

0

0

Ako funguje kalkulačka

  • Výpočet je len orientačný z dôvodu existencie veľkého množstva výnimiek

  • Sadzba zdravotného poistného je 14 %. Minimálne zdravotné odvody sú 76,44€ mesačne (917,28€ ročne)

  • Sadzba sociálneho poistenia je vo výške 33,15 %. Skladá sa z týchto sadzieb poistení: Starobné 18 %, Invalidné 6 %, Nemocenské 4,4 %, Rezervný fond 4,75 %. Minimálne sociálne odvody sú 180,99€ mesačne (2.171,88€ ročne)

  • Maximálne odvody na sociálne poistenie sú 2.533,98€ mesačne (tj. 30.407,76€ ročne)

  • SZČO (Živnostník) neplatí sociálne odvody v prvom roku založenia živnosti

  • Príjem (obrat) SZČO (živnostníka) je zdaňovaný sadzbami 15%, 19% alebo 25% v závislosti od výšky príjmu (obratu)

  • Čistý zisk je suma, ktorá Vám ostane po zaplatení daní a odvodov

  • Instagram
  • LinkedIn
  • Facebook
bottom of page