Dodávate služby do zahraničia? Nezabudnite sa registrovať za platcu DPH

Updated: Nov 19, 2021

Byť platcom DPH, mať IČ DPH môže znieť pre novopečeného živnostníka troška odstrašujúco. Niet sa čoho báť. Všetky pojmy, rady, tipy a triky kedy sa registrovať za platcu DPH v prípade, ak dodávate služby do zahraničia sa dočítate v našom článku.


Živnostníci majú častokrát mienku že platcami DPH sú najmä veľké spoločnosti s veľkými obratmi. Alebo obchodníci, ktorí pravidelne dovážajú tovar do zahraničia a následne ho predávajú do iných krajín a môžu si uplatniť odpočítanie DPH. Ako to vlastne je s DPH pri dodávaní služieb do krajín európskej únie?


🔗IT MACHRI IDÚ S NAMI | Poď s nami meniť veci k lepšiemufreelancer pracuje na dovolenke na notebooku s kávou


Rýchla navigácia v bloguKedy vzniká živnostníkovi povinnosť registrovať sa za platcu DPH?


Povinnosť registrácie pre DPH sa týka každej firmy bez ohľadu na právnu formu, teda či ide o živnostníka, akciovú spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným. Niekedy si živnostníci spájajú platbu DPH priamo s takzvanými „eseročkami“. Avšak toto tvrdenie nie je celkom pravdivé. DPH sa za určitých okolností týka väčšiny podnikateľov, predovšetkým tých, ktorí poskytujú služby a ich klienti alebo dodávatelia sú z krajín EÚ.


Osoba registrovaná podľa §7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, teda živnostník je povinný sa registrovať na príslušnom úrade, kde mu bude pridelené špeciálne IČ DPH, ktoré následne bude používať pri obchodovaní s partnermi mimo Slovenskej republiky. Toto číslo musí následne živnostník uvádzať pri vystavovaní faktúr, na výkazoch a priznaniach týkajúcich sa DPH v rámci obchodovania či dodávania služieb do EÚ. Číslo slúži len na fakturáciu do zahraničia a s tuzemskou DPH teda vôbec nesúvisí. Spolu s týmto číslom IČ DPH nastupujú aj povinnosti, ktoré sú však výrazne menšie, ako pri plnohodnotnom platiteľovi DPH. Dôležité je spomenúť, že živnostník sa musí registrovať ešte pred dodaním, respektíve prijatím služby, a to bez ohľadu na hodnotu dodanej/prijatej služby či tovaru.


Registrovať sa v zmysle §7a zákona o DPH podnikateľ musí, ak:

  • ak freelancer dodáva tovar/poskytuje službu odberateľovi z krajín EÚ a ak miesto dodania je v krajine daného odberateľa, pričom DPH z tohto obchodu platí zahraničný odberateľ

  • ak kupuje tovar/prijíma službu od dodávateľa z krajín EÚ, ktorej miesto dodania je v Slovenskej republike a DPH platí slovenský odberateľ.


Výnimky, ktoré je dobré poznať


Aj v tomto prípade existuje pár výnimiek. Táto registrácia sa netýka všetkých druhov služieb. Veľmi dôležitým výrazom v tomto prípade je takzvané „miesto dodania služby“. Táto registrácia sa vzťahuje len na služby, ktorých miesto dodania sa určí v zmysle všeobecného pravidla uvedeného v §15 ods. 1 zákona o DPH. Vo všeobecnosti ide o služby medzi 2 podnikateľmi pričom dodávateľ aj odberateľ sú podnikateľmi, ktorí sídlia v rôznych krajinách EÚ. Takýmito službami sú napríklad rôzne poradenské služby, reklamné či programátorské služby.Postup pri registrácii na DPH


Prvým krokom je prihlásenie sa na portáli finančnej správy. Po druhé je potrebné, vybrať si zo sekcie Katalógy (Katalóg formulárov tu je potrebné rozkliknúť Register). Registrácia na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia – Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia – ver. 2020 a vyplniť túto žiadosť.

Pri vypĺňaní tejto žiadosti v časti I.- druh dane, ku ktorému sa žiada registrácia, oznámenie alebo zrušenie registrácie je dôležité zakliknúť Daň z pridanej hodnoty a vybrať z možností či žiadosť podáva:

  • tuzemská alebo zahraničná osoba

  • skupina (je potrebné vyplniť aj počet členov v skupine)

V prílohe č.1 je veľmi dôležité zakliknúť daň z pridanej hodnoty, teda poslednú možnosť, a taktiež Registrácia pred prijatím služby z iného členského štátu alebo pred dodaním služby do iného členského štátu podľa §7a zákona. Veľmi dôležitým krokom je kontrola. V prípade, ak ste nejaké políčko zabudli vyplniť, systém vás nato upozorní. Ak kontrola dopadla úspešne, posledným krokom zostáva len podanie tejto žiadosti prostredníctvom panelu na ľavej strane tlačiva.


Po úspešnom doručení žiadosti o registráciu na daň z pridanej hodnoty podľa §7a zákona, obdrží zdaniteľná osoba od Daňového úradu osvedčenie o registrácii, tzv. bielu kartičku, kde bude uvedené IČ DPH, ktoré bolo zdaniteľnej osobe pridelené a toto číslo začne používať pri styku so zahraničím.


PRIPOMÍNAME, že registráciou podľa §7a zákona je určená len pre platby DPH do zahraničia a tým pádom platiteľovi nevzniká fakturáciou do zahraničia povinnosť registrovať sa za plnohodnotného platcu DPH. To znamená, že živnostník nemôže kupovať služby a tovar na Slovensku bez DPH.Predaj elektronických služieb


Za službu sa nepovažuje len priame poskytnutie určitého úkonu. Samostatnou kategóriou je predaj takzvaných digitálnych produktov. Ide napríklad o online kurzy, aplikácie, softvéry platené na báze predplatného alebo členského, rôzne šablóny, fotografie a podobne. V tomto prípade platia trochu rozdielne pravidlá. Ak ich slovenský podnikateľ predáva súkromným osobám a firmám bez IČ DPH so sídlom v iných krajinách EÚ a predaj je vyšší ako 10- tisíc eur v kalendárnom roku, vzniká mu povinnosť registrácie za platcu DPH a to buď v krajinách jednotlivých odberateľov alebo v Slovenskej republike.Príklad zo života freelancera


Katarína je živnostníčkou s trvalým pobytom na území SR, nie je platiteľkou DPH a pracuje v oblasti IT. Rozhodla sa, že bude svoje IT služby poskytovať aj klientom v zahraničí. Po čase dostala objednávku na vývoj softvéru pre rakúskeho podnikateľa so sídlom v Rakúsku, ktorý má v tejto krajine pridelené aj IČ DPH. Nakoľko je miesto dodania služby mimo Slovenska, Katarína je povinná ešte pred dodaním tejto služby zaregistrovať sa podľa §7a a dodanie tejto služby uvedie v súhrnom výkaze(na základe vystavenej faktúry rakúskemu odberateľovi).


Rýchle zhrnutie v bodoch

  1. Registrácia podľa §7a zákonanepodmieňuje mesačné platenie DPH. Slúži len na fakturáciu do zahraničia a s domácou DPH vôbec nesúvisí.

  2. Fakturáciou do zahraničia nevzniká platiteľovi povinnosť registrovať sa ako plný platca DPH.

  3. Platca nie je plným platcom DPH a nemôže kupovať služby a tovar na Slovensku bez DPH. To môže iba v prípade, ak je registrovaný na Daňovom úrade aj za platcu tuzemskej DPH.

 

IT MACHRI IDÚ S NAMI | Poď s nami meniť veci k lepšiemu

Ako firma s mentalitou startupu chceme meniť veci k lepšiemu a na to potrebujeme najlepších ľudí na trhu. Pridaj sa k nám a nebudeš stagnovať. Budeš pracovať v medzinárodných tímoch, rozšíriš si svoje know-how a u nás budeš veci posuvať a dosahovať viditeľné zmeny.Poď s nami meniť veci k lepšiemu

KARIÉRA pre APM MACHROV


👉 Ak si IT macher, 🔗tu nájdeš otvorené projekty na freelance.

👉 Ak si macher v Recruitmente, Salese alebo marketingu, pracovné miesta nájdeš 🔗tu

👉 alebo nám jednoducho napíš na 🔗recruitment@apmdigital.eu a my sa ti obratom ozvemeMaj informácie ako prvý

FOLLOWNI nás na 🔗Linkedin alebo 🔗Facebook


👉 budeš mať info o projektoch, hneď ako ich zverejníme

👉 neujdú ti informácie o IT eventoch, konferenciách od Microsoftu, Apple, Google, Salesforcu, Integromatu a ďalších.

👉 dostaneš výber zo zaujímavých správ zo sveta IT a umelej inteligencieNaše firemné akcie stoja za to

S KÝM budeš MENIŤ VECI K LEPŠIEMU a ZABÁVAŤ SA


👉 na našom 🔗Instagrame sa dozvieš niečo z nášho interného prostredia APM Machrov. Navyše sa môžeš zapojiť do rôznych súťaží so zaujímavými cenami.

👉 viac info o nás nájdeš tiež na našom 🔗webeUšetri s nami

Uľahči si život s odvodmi a daňami ako freelancer


👉 naše 🔗kalkulátory ti umožnia porovnať paušálne a reálne výdavky

👉 v 🔗blogu nájdeš rôzne tipy, ako efektívne nastaviť živnosť a ušetriť

251 views