Kedy sa z freelancera stáva platca DPH?

Updated: Nov 19, 2021

Freelancing má množstvo výhod, pričom medzi ne patrí určite flexibilita, väčšia kontrola nad nákladmi a rôzne možnosti optimalizácie. Jednou z častých vecí, ktoré freelancerov prekvapí, je automatický vznik povinnosti platenia DPH pri dosiahnutí istého obratu. Freelanceri si túto skutočnosť nedostatočne sledujú a následne musia riešiť rôzne problémy. Kedy vzniká freelancerovi táto povinnosť?


🔗IT MACHRI IDÚ S NAMI | Poď s nami meniť veci k lepšiemu


freelancer počíta výdavky a DPH

Rýchla navigácia v bloguČo je to DPH


DPH, alebo daň z pridanej hodnoty, je nepriama daň, čiže sa nepriamo premieta do ceny výrobku/služby a platíme ju nepriamo vlastne všetci.


DPH si dodávateľ (ak je platca DPH) účtuje na výstupe k tovarom a službám, ktoré dodáva ďalším zákazníkom. Ak službu odoberá firma, platca DPH, túto daň uhradí dodávateľovi a vypýta si ju spätne od štátu. Ak je odberateľom koncový zákazník, ten si daň od štátu nevie vypýtať späť a daň z celej výšky koncovej ceny tovaru alebo služby platí on.

Je to daň, ktorú platí koncový spotrebiteľ, za všetky spotrebované tovary a služby.


Kedy živnostníkovi vzniká povinnosť registrácie za platcu DPH


Živnostníkovi vzniká povinnosť registrovať sa za platcu DPH automaticky pri dosianutí obratu vo vyške 49 790 eur za predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Ak sa tak stane, je živnostník povinný podať žiadosť o registráciu za platcu DPH na príslušný daňový úrad do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahol tento obrat. To znamená, že ak dosiahol obrat v júni, je povinný požiadať o registráciu do 20. júla.

Obratom sa chápu výnosy (príjmy) z dodávaných tovarov a služieb na Slovensku. Príjem zo služieb dodávaných do zahraničia sa nezohľadňuje.


Dobrovoľná registrácia za platcu DPH


Zákon o DPH umožňuje aj dobrovoľnú registráciu. To znamená, že aj živnostník, ktorý nedosiahol obrat 49 790 eur za stanovené obdobie, môže požiadať o túto registráciu. V tomto prípade je dobré spomenúť, že daňový úrad nemusí vyhovieť každej dobrovoľnej žiadosti, každý prípad sa posudzuje samostatne.


Pre koho je dobrovoľná registrácia potenciálne výhodná

  • pre freelancerov, ktorí nakupujú tovary a služby od iných subjektov (a platcov DPH). V tomto prípade si môžu odpočítať daň na vstupe, čo si ako neplatci DPH nemôžu a zvyšuje im to náklady

  • pre freelancerov, ktorí majú väčšinu firemných zákazníkov platcov DPH


Spôsob registrácia za platcu DPH


Žiadosť o registráciu pre daň sa podáva na osobitnom tlačive osobne priamo správcovi dane. V prípade, že daňový úrad žiadosti vyhovie, je povinný vydať žiadateľovi osvedčenie a prideliť identifikačné číslo pre daň takzvané IČ DPH a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Všetky dôležité formuláre, ktoré sa týkajú registrácie platiteľa dane nájdete na webovej stránke finančnej správy.


Základné povinnosti platcu DPH


Po úspešnej registrácií daňovým úradom musí freelancer

  • používať IČ DPH na všetkých daňových dokladoch

  • vystavovať faktúry s uvedením DPH podľa zákona

  • viesť evidenciu na účely správneho určenia DPH podľa zdaňovacích období

  • podávať daňové priznanie k DPH (mesačne alebo štvrťročne) rovnako ako aj hlásenia


V prípade nesplnenej povinnosti registrácie za platcu DPH


Ak živnostník túto povinnosť nesplní, prípadne svoju žiadosť podá oneskorene, daňový úrad mu uloží pokutu v zmysle zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní.

Ak je toto oneskorenie viac než 30 dní, živnostník je povinný odviesť daň na výstupe, ale aj vstupe z dodávok a služieb, pri ktorej vznikla daňová povinnosť za dané obdobie, v ktorom mal byť už platcom DPH. Uvedenú povinnosť upravuje § 69 ods. 13 zákona o DPH.


Príklad


Živnostníčka Zuzana začala podnikať v roku 2021. Od začiatku tohto roka vyfakturovala svojim odberateľom tieto sumy:Keď spočítame Zuzanin obrat za jednotlivé mesiace, tak obrat 49 790 eur prekročila v júni, kde obrat dosiahol výšku 55-tisíc eur. Zuzana má teda povinnosť podať žiadosť o platcu DPH do 20. júla 2021.


Vyskúšajte našu kalkulačku na webe www.freelanceri.digital


Chcete získať podrobnejší pohľad na financie a vypočítať si výšku odvodov, resp. chcete zistiť výhodnosť voľby medzi paušálnymi a skutočnými výdavkami? Vyskúšajte našu kalkulačku, ktorá vám umožní aj porovnanie odovodov v prvom a v ďalších rokoch podnikania. Nájdete ju na našom webe www.freelanceri.digital.

Zdroje:

  • 222 ZÁKON zo 6. apríla 2004 o dani z pridanej hodnoty

  • §4 Registračná povinnosť

  • §8 Zdaniteľné obchody

 

IT MACHRI IDÚ S NAMI | Poď s nami meniť veci k lepšiemu

Ako firma s mentalitou startupu chceme meniť veci k lepšiemu a na to potrebujeme najlepších ľudí na trhu. Pridaj sa k nám a nebudeš stagnovať. Budeš pracovať v medzinárodných tímoch, rozšíriš si svoje know-how a u nás budeš veci posuvať a dosahovať viditeľné zmeny.Poď s nami meniť veci k lepšiemu

KARIÉRA pre APM MACHROV


👉 Ak si IT macher, 🔗tu nájdeš otvorené projekty na freelance.

👉 Ak si macher v Recruitmente, Salese alebo marketingu, pracovné miesta nájdeš 🔗tu

👉 alebo nám jednoducho napíš na 🔗recruitment@apmdigital.eu a my sa ti obratom ozvemeMaj informácie ako prvý

FOLLOWNI nás na 🔗Linkedin alebo 🔗Facebook


👉 budeš mať info o projektoch, hneď ako ich zverejníme

👉 neujdú ti informácie o IT eventoch, konferenciách od Microsoftu, Apple, Google, Salesforcu, Integromatu a ďalších.

👉 dostaneš výber zo zaujímavých správ zo sveta IT a umelej inteligencieNaše firemné akcie stoja za to

S KÝM budeš MENIŤ VECI K LEPŠIEMU a ZABÁVAŤ SA


👉 na našom 🔗Instagrame sa dozvieš niečo z nášho interného prostredia APM Machrov. Navyše sa môžeš zapojiť do rôznych súťaží so zaujímavými cenami.

👉 viac info o nás nájdeš tiež na našom 🔗webeUšetri s nami

Uľahči si život s odvodmi a daňami ako freelancer


👉 naše 🔗kalkulátory ti umožnia porovnať paušálne a reálne výdavky

👉 v 🔗blogu nájdeš rôzne tipy, ako efektívne nastaviť živnosť a ušetriť


554 views