Prvý rok vs. ďalšie roky podnikania ako freelancer

Updated: Nov 19, 2021

„Prvý rok predsa odvody neplatíš.” Túto vetu na začiatku svojej živnostenskej cesty počul nejeden podnikateľ. A ako to teda je, platiť prvý rok odvody či neplatiť? V tomto článku vám lepšie objasníme odpoveď na túto otázku, aby ste predišli pri podnikaní rôznym nepríjemným situáciám so štátnymi či súkromnými spoločnosťami. A taktiež vám ponúkneme pohľad na to, že živnostník v prvom roku podnikania môže využiť množstvo výhod.


🔗IT MACHRI IDÚ S NAMI | Poď s nami meniť veci k lepšiemu


freelancer počíta zárobok a výdavky

Rýchla navigácia v blogu


Čo sú odvody a aká je ich výška


V jednoduchosti – ide o nenávratné platby, ktoré sú pre fyzické i právnické osoby povinné. Odvodmi máme na mysli mesačné platby do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

Podnikateľ z toho, čo zarobí, musí za normálnych okolností odviesť štátu minimálne dane, poplatky a odvody na sociálne a povinné zdravotné poistenie.

Na začiatku je dôležité podotknúť, že všetky odvody či už do zdravotnej alebo Sociálnej poisťovne upravujú zákony (č.580/2004 a 461/2003). Minimálna výška odvodov sa stanovuje od výšky minimálnej mzdy, ktorá je určená štátom. O zmene mesačných preddavkov vás bude informovať samotná Sociálna aj zdravotná poisťovňa.

V roku 2021 vychádzajú tieto platby mesačne takto: 76,44 eur do zdravotnej a 180,99 eur do Sociálnej poisťovne. Pre podnikateľov a živnostníkov platí, že výška mesačných preddavkov sa v budúcom roku môže zvýšiť a vypočítava sa z výšky vášho ročného príjmu. Čím viac zarobíte, tým vyššie odvody budete platiť. Ak živnostníkovi vypadne príjem, napríklad kvôli karanténe pre šírenie koronavírusu, a nemá možnosť pracovať z domu, je aj napriek tomu povinný platiť tieto odvody.


Odvody do Sociálnej poisťovne


Výhodou prvého roka podnikania je, že nemusíte odvádzať mesačné platby do Sociálnej poisťovne. Nakoľko sa výška odvodov posudzuje k 1. júlu kalendárneho roka po prehodnocovaní daňových priznaní z predchádzajúceho roka, tento čas neplatenia odvodov môže vyjsť aj na 18 mesiacov. Obdobie neplatenia sociálnych odvodov teda môže byť kratšie, ale aj dlhšie ako je jeden rok. Závisí to od hrubých príjmov, ktoré živnostník dosiahol za uplynulý rok a to bez ohľadu nato, ako dlho svoju činnosť vykonával.

Ak by ste sa však v prvom roku podnikania chceli dobrovoľne pripoistiť, štát túto možnosť umožňuje. Aj túto alternatívu považujeme za výhodu, ktorú živnostníci v prvom roku majú. Sami si teda môžete vybrať, ktorou cestou sa vydáte.

Vznik povinného sociálneho poistenia sa posudzuje vždy k 1. 7. (resp. k 1. 10. ak mala fyzická osoba predĺženú lehotu na podanie daňového priznania), kedy sa berie do úvahy výška príjmu z podnikania, bez odpočítania výdavkov za minulý rok. Odvody teda bude platiť každý živnostník, ktorého príjmy za minulý rok 2020 boli vyššie ako 6 552 eur. V prípade ak nepresiahne túto hranicu príjmov, nie je živnostník povinný platiť tieto odvody minimálne do 30. 6. 2022, kedy sa znova k prvému júlu budú vypočítavať odvody za predošlý rok. Tu platí, že ide o poistenie nie odvody.


Odvody pokrývajú jednotlivé poistenia v nasledovných percentách:

  • 4,4 % z vymeriavacieho základu na nemocenské poistenie,

  • 18 % z vymeriavacieho základu na starobné poistenie,

  • 6 % z vymeriavacieho základu na invalidné poistenie,

  • 4,75 % z vymeriavacieho základu do rezervného fondu solidarity

Ako samostatné zárobkovo činná osoba si viete priebežné preddavky vypočítať aj prostredníctvom kalkulačky, ktorú nájdete na webovej stránke sociálnej poisťovne. O povinnostiach freelancera voči Sociálnej poisťovni hovorí aj zákon 595 zo 4. decembra 2003 o dani z príjmov, konkrétne § 6 ods. 1 a 2.


Porovnanie minimálnych/maximálnych odvodov za posledné dva roky:


Odvody do zdravotnej poisťovne


Ak ste si založili prednedávnom živnosť, formulár na ohlásenie živnosti obsahoval aj prihlášku na zdravotné poistenie. So zdravotnou poisťovňou už nemusíte komunikovať, urobí to za vás živnostenský úrad.


Aj keď podnikáte prvý rok, musíte od prvého dňa platiť odvody do zdravotnej poisťovne. Kedže v prvom roku podnikania nevie zdravotná poisťovňa stanoviť vaše príjmy, vzťahujú sa na vás minimálne preddavky.

V ďalších rokoch podnikania sa výška preddavkoch stanovuje podľa minuloročného príjmu.

Veľkým rozdielom oproti odvodom do Sociálnej poisťovne je, že ich výška nie je limitovaná a je v závislá od výšky príjmu. Inými slovami, ak budete mať veľmi vysoké príjmy na živnosti, uvedená forma podnikania nemusí byť pre vás vhodná.

Ďalším dôležitým rozdielom oproti sociálnym odvodom je fakt, že zdravotné odvody sú už aj prvý rok vyčíslované na základe príslušného ročného príjmu. To znamená, že i keď platíte prvý rok minimálne zdravotné odvody, v ročnom zúčtovaní v ďalšom roku sa posudzuje celkový minuloročný príjem a môže vám vzniknuť nedoplatok. Toto pri sociálnych odvodoch v prvom roku podnikania nevzniká a je to veľmi častý zdroj omylov a nepríjemných prekvapení. Ak o tom ale viete, tak to nepredstavuje žiadny problém.


Ak ste ako živnostník súčasne aj zamestnancom alebo poistencom štátu (napríklad študent, invalidný dôchodca, poberateľ materského, rodičovského príspevku) je situácia odlišná. Na vás sa vzťahuje výnimka a minimálne preddavky nemusíte prvý rok platiť. Tieto za vás hradí zamestnávateľ, prípadne štát. V koncoročnom zúčtovaní sa zohľadnia príjmy so živnosti ako aj zamestnania.

Pre výpočet preddavkov do zdravotnej poisťovne môžete použiť aj online kalkulačku, ktorá vám po zadaní parametrov vyhodí približné preddavky v nasledujúcom roku. Nájdete ich na webových stránkach zdravotnej poisťovne, v ktorej máte podpísanú zmluvu.


Ročné zúčtovanie


Určite je dôležité spomenúť, že do zdravotnej poisťovne sa platia preddavky na poistné, ktoré sa vysporiadavajú v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia. Živnostník si počas roka platí preddavky buď minimálne, nulové, alebo stanovené podľa výšky príjmu z minulého roka. Ak však živnostník počas roka zaplatí na preddavkoch viac, ako mu vyšlo v ročnom zúčtovaní, poisťovňa mu rozdiel vráti. Avšak, ak zaplatil počas roka na preddavkoch menej, musí rozdiel doplatiť. Ročné zúčtovanie vykonáva zdravotná poisťovňa po skončení kalendárneho roka.


Príklad výpočtu preddavkov na základe príjmu z minulého roka

Peter je živnostníkom od 1. januára 2020 a jeho ročný príjem za r. 2020 predstavoval 12 000 eur. Uplatňuje si paušálne výdavky, nakoľko sú pre neho výhodnejšie ako reálne.

V prvom roku (r. 2020):

  • si platil len preddavky do zdravotnej poisťovne vo výške 70,91 eur mesačne (850,92 eur ročne).

  • odvody do Sociálnej poisťovne sa rozhodol neplatiť vôbec.

V druhom roku (r. 2021):

  • mu vznikla povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne, keďže výška jeho príjmov za minulý rok bola vyššia ako 6552 eur.

  • Daňové priznanie podal v riadnom termíne k 31.3.2021

  • Mesačné preddavky do Sociálnej poisťovne, ktoré bude platiť prvý krát od 1.7.2021 predstavujú 180,99 EUR.

  • Mesačné preddavky do zdravotnej poisťovne, na základe minuločného príjmu 12.000 EUR, sú vo výške 100,89 eur a tieto platí SZČO od 1.4.2021. V období od 1.1.2021 - 31.3.2021, t.j. pred podaním daňového priznania, platil preddavky v rovnakej výške ako minulý rok.

Vyskúšajte našu kalkulačku na webe www.freelanceri.digital


Chcete získať podrobnejší pohľad na financie a vypočítať si výšku odvodov, resp. zistiť výhodnosť volby medzi paušálnymi a skutočnými výdavkami? Vyskúšajte našu kalkulačku, ktorá vám umožní aj porovnanie odovodov v prvom a v ďalších rokoch podnikania. Nájdete ju na našom portály www.freelanceri.digital. 

IT MACHRI IDÚ S NAMI | Poď s nami meniť veci k lepšiemu

Ako firma s mentalitou startupu chceme meniť veci k lepšiemu a na to potrebujeme najlepších ľudí na trhu. Pridaj sa k nám a nebudeš stagnovať. Budeš pracovať v medzinárodných tímoch, rozšíriš si svoje know-how a u nás budeš veci posuvať a dosahovať viditeľné zmeny.Poď s nami meniť veci k lepšiemu

KARIÉRA pre APM MACHROV


👉 Ak si IT macher, 🔗tu nájdeš otvorené projekty na freelance.

👉 Ak si macher v Recruitmente, Salese alebo marketingu, pracovné miesta nájdeš 🔗tu

👉 alebo nám jednoducho napíš na 🔗recruitment@apmdigital.eu a my sa ti obratom ozvemeMaj informácie ako prvý

FOLLOWNI nás na 🔗Linkedin alebo 🔗Facebook


👉 budeš mať info o projektoch, hneď ako ich zverejníme

👉 neujdú ti informácie o IT eventoch, konferenciách od Microsoftu, Apple, Google, Salesforcu, Integromatu a ďalších.

👉 dostaneš výber zo zaujímavých správ zo sveta IT a umelej inteligencieNaše firemné akcie stoja za to

S KÝM budeš MENIŤ VECI K LEPŠIEMU a ZABÁVAŤ SA


👉 na našom 🔗Instagrame sa dozvieš niečo z nášho interného prostredia APM Machrov. Navyše sa môžeš zapojiť do rôznych súťaží so zaujímavými cenami.

👉 viac info o nás nájdeš tiež na našom 🔗webeUšetri s nami

Uľahči si život s odvodmi a daňami ako freelancer


👉 naše 🔗kalkulátory ti umožnia porovnať paušálne a reálne výdavky

👉 v 🔗blogu nájdeš rôzne tipy, ako efektívne nastaviť živnosť a ušetriť


614 views

Recent Posts

See All